คนเก่งไม่ประสบความสำเร็จเสมอไป

คนเก่งไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสำเร็จเสมอไป

%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%87        คนเก่งในนิยามของคนทั่วไปมักหมายถึง เรียนเก่ง  ในชีวิตตั้งแต่เรียนมาเรียนเก่งมาตลอด  แต่ไม่ใช่ว่าคนที่เรียนเก่งในเรื่องบริหารธุรกิจ แล้วจะสามารถทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้เสมอไป

ถึงแม้ว่าความรู้ส่วนใหญ่ที่เรียนรู้มาจะได้จากหนังสือหรือตำราเรียน   แต่เอาเข้าจริงๆ ถ้าสังเกตดีดีจะเห็นว่า ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การลงมือทำ  หรือเป็นความรู้ที่นอกเหนือตำราเรียน  จะสามารถนำไปใช้ได้จริงและสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้ดียิ่งกว่าตำราเรียน

กฎเหล็กของการประสบความสำเร็จคือ  การเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง  ยิ่งอยากประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่  เรายิ่งต้องเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น  เรียนรู้ถึงความต้องการของธุรกิจของเราว่าเป้าหมายปลายทางที่เราต้องการทำนั้น  เล็กหรือใหญ่ขนาดไหน  ถ้ามีขนาดใหญ่นั่นหมายความว่า  เรายิ่งต้องเรียนรู้ว่า  ทำอย่างไร  เราจึงจะดำเนินธุรกิจของเราให้เดินไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้

ลองย้อนกลับมามองดูตัวเองสิว่า  แล้วตอนนี้ความรู้ ความสามารถของเรา ณ ตอนนี้ เพียงพอกับการเดินตามเป้าหมายหรือไม่  ถ้าไม่  เราก็ต้องไปค้นคว้าหาความรู้ ไปศึกษาให้รู้จริง  ไม่ใช่รู้แต่เพียงทฤษฎี  ศึกษาให้ลึกลงไป ให้รู้ว่าจริงๆ แล้วจะต้องทำอย่างไรถึงจะถึงจุดหมาย

ปริญญาไม่ได้ตอบโจทย์ว่า สิ่งที่คุณรู้นั้นรู้จริง   เพราะถ้าคุณรู้จริงคุณจะสามารถอ่านโจทย์ออกในทุกมิติของการจะทำธุรกิจ ตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง  และข้อสำคัญอีกประการคือ  ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ของการทำธุรกิจ  ซึ่งจะมีอยู่ตลอดเวลา  แต่เราจะหาวิธีการป้องกันอย่างไรล่ะ  ไม่ให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้น หรือถ้าจะเกิดขึ้นก็ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้  และสามารถลงมือทำจนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

หากคุณเก่งและหยิ่งทระนงว่า “ข้าเก่ง” คุณจะไม่มีวันประสบความสำเร็จ  เพราะคำว่า “ข้าเก่ง” มันหมายถึงศีรษะที่ตั้งอยู่บนบ่านั้นเชิดขึ้น  ยากที่โค้งหรือเคารพใครง่ายๆ  แต่หากคุณละความเก่งและหยิ่งทระนงในใจลงได้  ศีรษะของคุณจะพร้อมที่จะโค้งรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น  พร้อมที่จะเรียนรู้จากผู้ที่ประสบผลสำเร็จกว่า  และเคารพในทุกๆ คนอย่างเสมอกัน   ถ้าคุณทำได้ ความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากคุณเลย  เพราะอย่าลืมว่าเราทำธุรกิจขายให้ใคร  เราขายให้คนในสังคม  ถ้าคุณไม่ก้าวเข้ามานั่งในใจคน แล้วธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

จงจำไว้ว่า  คนเก่งไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสำเร็จเสมอไป  แต่การเป็นคนดี  เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  การให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  รวมถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่หยิ่งทระนง จะทำให้เราเป็นที่รักของคนในสังคม ทำให้เราประสบความสำเร็จอยู่บนพื้นฐานของความสำเร็จอย่างยั่งยืน