เทคโนโลยีกับสังคม

เทคโนโลยีกับสังคม

ตอน เทคโนโลยีกับคุณพ่อคุณแม่

เทคโนโลยีในสังคมประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอีกไม่ช้า ส่งผลต่อการบริหารจัดการสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่พ้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเช่นกัน เมื่อสังคมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จะก่อให้เกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมายเพื่อสนองตอบต่อการใช้งานกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้คงจะต้องพึ่งพาความสามารถของเทคโนโลยีและการสื่อสารต่าง ๆ ในการตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวัน การเฝ้าติดตามระวังภัย เนื่องจากรูปแบบการอยู่อาศัยในอนาคตจะเป็นรูปแบบครอบครัวที่เล็กลง และผู้สูงวัยมีแนวโน้มอาศัยอยู่ตามลำพังมากขึ้นนั่นเอง ในปัจจุบันเทคโนโลยีมากมายเข้ามามีบทบาทในทุกเรื่องของการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สังคมออนไลน์” ในสมัยก่อนนั้น ผู้สูงอายุจะไม่ค่อยให้ความสนใจกับเทคโนโลยีต่างๆ มากนัก เพราะคิดว่าเป็นเรื่องของเด็กๆ หรือวัยหนุ่มสาวเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้ว ตัวผู้สูงอายุเองก็สามารถเข้าถึงสังคมออนไลน์เหล่านี้ได้เช่นกัน

ประโยชน์ของเทคโนโลยีกับผู้สูงอายุคือช่วยเปิดโลกกว้างให้กับผู้สูงอายุ เทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างสมาร์ทโฟน ไอแพด แทบเลต คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ช่วยเปิดโลกกว้างให้กับผู้สูงอายุได้ ไม่ว่าจะอยากทราบเรื่องใด สนใจเรื่องใด ก็สามารถหาข้อมูลได้ในทันที ทำให้ไม่ตกข่าว ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวในสังคม ช่วยสร้างความเพลิดเพลิน เช่น การดูหนัง ฟังเพลง หรือการค้นหาสิ่งที่ชอบหรือสนใจ การอ่านเรื่องราวต่างๆ นิยาย ข่าวสาร ทำให้จิตใจเบิกบาน มีความสุข และช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น ช่วยฝึกพัฒนาสมอง การช่วยฝึกความจำ และช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการปรับตัวเข้ากับสังคมอีกด้วย ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังก้าวทันโลก และยังทันสมัยอยู่ โลกสังคมออนไลน์ สามารถย่อโลกอันกว้างใหญ่ให้เหลือนิดเดียวได้ หากอยากคุยกับลูกหลานที่อยู่ทางไกล ก็สามารถแชท หรือติดต่อกันได้อย่างง่ายดายโดยเห็นหน้ากันได้อีกด้วย ช่วยให้ครอบครัวได้พูดคุยกันมากขึ้นแม้จะอยู่ไกลกัน

การใช้เทคโนโลยีช่วยเป็นสิ่งที่ดีก็จริง แต่กำลังใจที่ดีและสิ่งที่ญาติผู้ใหญ่ต้องการมากที่สุดคือความรักความอบอุ่น และการดูแลใกล้ชิดจากลูกหลาน เมื่อใช้เทคโนโลยีก็ควรระวังอย่าให้เทคโนโลยีทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเราและท่านจนเกินไปนะคะ