เริ่มทำธุรกิจ

การทำธุรกิจของคนจีน

[...]

ความสมดุลของการทำธุรกิจ

ทำธุรกิจ...อย่าลืมจัดชีวิตให้สมดุล         [...]

มีธุรกิจได้ไม่ต้องรอ

ใครๆ ก็ทำธุรกิจได้  ไม่ต้องรอถึงชาติหน้า        [...]

องค์ประกอบความสำเร็จในการทำธุรกิจ

[...]

ธุรกิจเป็นของตัวเอง

อายุน้อย [...]